basvanbusselbouwkundig teken-&adviesbureau
Er wordt achter gewerkt aan een vernieuwde site. De site kan verouderde informatie bevatten.
Het ontwerp zit in het detail
Een goed uitgewerkt plan komt het best tot zijn recht. Hierin kan Bas van Bussel u helpen. Vanaf het initiatief tot en met de oplevering. Bas van Bussel biedt projectondersteuning in het gehele bouwproces. Delen of het gehele proces, van simpel tekenwerk tot assistentie en advies. Bas van Bussel heeft ervaring op het gebied van wonen, zorg(wonen) en scholen, én bezit kennis in gestelde wensen en eisen als toegankelijkheid, arbo-eisen en bouwbesluit.
&
Haalbaarheid van uw plan
Inzicht creëeren in welke obstakels uw bouwvoornemens kunnen hebben is stap één in het bouwproces. Bij complexere bouwplannen is een bouwkundige/ constructieve haalbaarheidsonderzoek met een gedegen kostenraming meer dan gewenst. Dit voorbereidend onderzoek kan veel geld besparen op het complete bouwproces. Bent u onzeker over de haalbaarheid, u kunt dit bespreken met Bas van Bussel.
Wilt u weten of u kunt (ver)bouwen binnen de regels van het bouwbesluit, gemeentelijke eisen en welke leges hier aan verbonden zijn? Bas van Bussel kan dit vrijblijvend voor u uitzoeken.

Ontwerpfase (VO/DO)
Hoe eerder u een probleem oplost of inzicht heeft verschaft in een mogelijke oplossing, hoe uitgewerkter u ontwerp kan worden. Naast dat Bas van Bussel uw ontwerp zogezegd kan 'digitaliseren', kan hij in het ontwerp u ondersteunen. Ondermeer de functionaliteit, gebaseerd op ervaringen en wensen aldanniet voortkomend uit b.v. arboregelgeving en bouwbesluit. Denk hierbij ook aan toegankelijkheid. Aantal zaken die voor de handliggen, maar vaak toch ergens tussen wal en schip geraken.
Bas van Bussel kan u bijstaan in het gehele ontwerpproces van (schetsontwerp,) voorontwerp naar definitief ontwerp. Evenals het uitwerken van het uiteindelijke plan.